Anne-Mie SZABÓ, Notaris te Turnhout

 

Anne-Mie SZABÓ

Notaris te Turnhout

Voorwaarden om een echtscheiding door onderlinge toestemming te bekomen

De wet voorziet geen minimumleeftijd van de echtgenoten evenmin als een minimumduur van het huwelijk om uit de echt te scheiden.