PACT NOTARISSEN :, Christine VAN HAEREN - Anne-Mie SZABÓ - Philippe VAN DURME

 

PACT NOTARISSEN :

Christine VAN HAEREN - Anne-Mie SZABÓ - Philippe VAN DURME

 

pact notarissen

Antoine Coppenslaan 12/2
2300 Turnhout
Tel. (014) 47.11.80
Fax. (014) 43.62.99

BV
BTW BE 0732923882
RPR Antwerpen afdeling Turnhout
Verzekeringen van het Notariaat cvba

notarissen Anne-Mie Szabó en Van Haeren & Van Durme hebben sedert 2/09/2019 de krachten gebundeld. Onze nieuwe naam is vanaf nu: Pact notarissen!

...
 

26 maart 2020

De notarissen stellen alles in het werk om de burger én de ondernemingen tijdens deze coronacrisis vooruit te helpen. “We laten ook de ondernemingen niet in de kou staan”, zegt Jan Sap, Directeur-generaal van de Federatie van het Notariaat (Fednot). “Wel integendeel, notarissen blijven paraat voor de burgers en de ondernemingen als dat kan helpen om de financiële gevolgen van deze crisis te beperken.”

Ook de notariskantoren hebben de nodige maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden, maar ze blijven beschikbaar voor burgers en ondernemingen.
Jan Sap, Directeur-generaal van de Federatie van het Notariaat (Fednot): “Fysieke contacten worden zoveel mogelijk vermeden. De ondertekening van niet-dringende akten wordt uitgesteld in overleg met de cliënten. Dringende akten worden wel behandeld. Denk aan een testament van iemand die in slechte gezondheidstoestand verkeert. Maar het kan ook gaan om akten die ondertekend moeten worden om te vermijden dat de burgers of de ondernemers anders in financiële problemen zouden komen.”

Advies via telefoon en videoconferentie
Het verlenen van advies loopt gewoon door, telefonisch of via videoconferentie. Vaak gaat het om familiale aangelegenheden.
Jan Sap: “Mensen contacteren hun notaris in de eerste plaats om zich te informeren over mogelijke opties. Later kunnen ze dan tot actie overgaan en bv. hun huwelijkscontract of testament aanpassen. Omdat niet-dringende akten wegvallen, hebben de notarissen en hun team ook meer tijd om hun cliënten te begeleiden bij dit soort complexe dossiers.”

Dringende akten voor ondernemers
De notariskantoren staan ook klaar om ondernemingen bij te staan. Veel van hun dossiers worden sowieso als dringend aanzien zonder dat de bedrijven dit “dringend karakter” moeten motiveren. Het gaat o.a. om alle operaties die voor bedrijven onmiddellijke economische gevolgen hebben. Bijvoorbeeld een kapitaalverhoging, een kapitaalvermindering, een inbreng of uitbreng. Kortom: operaties die een impact hebben op het vermogen van vennootschappen.
Jan Sap: “Ook fusies, overnames, splitsingen en omvormingen worden als dringend beschouwd. Daarnaast gaat het om alle akten die moeten worden verleden omdat de wettelijk voorziene termijn anders dreigt te verstrijken: de goedkeuring van de jaarrekeningen of akten die de partijen voor de afsluiting van het boekjaar moeten ondertekenen.”
Operaties waarvoor de voorbereidende documenten al werden opgemaakt en waarvan de geldigheidsduur beperkt is (zoals de opmaak van een staat van actief en passief, verslaggevingen, bijeenroepingen van een algemene vergadering, …) kunnen ook nog doorgaan.

Volmachten om fysieke contacten te vermijden
Gezondheid gaat sowieso voor alles. De fysieke aanwezigheid van cliënten wordt zoveel mogelijk vermeden. Dat kan ook door te werken met volmachten. Ondernemers kunnen hierover praktische afspraken maken met hun notariskantoor.
Fednot blijft de situatie verder opvolgen en staat de kantoren bij om de continuïteit van de dienstverlening voor burgers en ondernemers te garanderen. Intussen wenst Fednot iedereen, van de cliënten tot al wie in het notariaat werkzaam is, van harte te bedanken voor hun inspanningen om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken.

Bron: Fednot

23 maart 2020

De wilsverklaring euthanasie, waarmee je voorafgaandelijk kan aangeven dat je euthanasie wenst ingeval van een onomkeerbare coma, wordt vanaf 2 april 2020 onbeperkt geldig. Tot op vandaag is de wilsverklaring vijf jaar geldig vanaf het moment dat het document wordt opgesteld.

Een wilsverklaring euthanasie invullen
De voorafgaande wilsverklaring euthanasie kan je enkel opstellen indien je euthanasie wenst in geval je in een onomkeerbare comateuze toestand zou verkeren. Je kan niet op voorhand aangeven dat je euthanasie wenst voor andere gevallen dan een coma. Twee getuigen moeten de wilsverklaring mee ondertekenen. Je kan de wilsverklaring kosteloos laten registreren bij de gemeente, maar het blijft wel van belang om je behandelende arts op de hoogte te brengen van het bestaan van zo’n voorgaande wilsverklaring.

Van vijf jaar naar onbeperkt geldig
Vandaag geldt de regel dat de wilsverklaring euthanasie slechts vijf jaar geldig is. Iemand die vandaag een wilsverklaring euthanasie opstelt, moet deze na vijf jaar dus hernieuwen.

Vaak gebeurt dat niet, zo blijkt. Bijna 130.000 Belgen hebben in de voorbije tien jaar zo'n wilsverklaring opgesteld. Van bijna 30.000 nog levende Belgen zou de wilsverklaring vervallen zijn. Alleen vorig jaar al zouden meer dan 7.000 Belgen hun wilsverklaring hebben moeten vernieuwen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Volksgezondheid.

Daarom worden de wilsverklaringen euthanasie, opgesteld na 2 april 2020, onbeperkt geldig. Wie een wilsverklaring opstelt tussen 1 januari 2020 en de inwerkingtreding van de wet, is voor alle duidelijkheid wel nog gebonden aan de geldigheidsduur van vijf jaar. Zij kunnen echter op elk moment kiezen om hun wilsverklaring om te zetten in een wilsverklaring van onbeperkte duur. Iemand die een wilsverklaring opstelt, kan deze nog altijd op ieder moment intrekken.

Niet hetzelfde als een euthanasieverzoek
Opgelet: de ‘voorafgaande wilsverklaring euthanasie’ mag niet verward worden met een ‘euthanasieverzoek’ waarbij een patiënt die lijdt aan een ongeneeslijke en ondragelijke aandoening (fysiek en/of psychisch) om levensbeëindiging kan verzoeken. Het gaat om twee onderscheiden procedures en toepassingsgebieden.

Op www.leif.be vind je meer informatie over de mogelijkheden om je wensen uit te drukken met betrekking tot je levenseinde.

Meer lezen over de andere voorafgaande wilsverklaringen? Klik hier.

Bron: Fednot

20 maart 2020

1. Ik heb een afspraak met mijn notariskantoor tussen nu en 5 april. Wat moet ik doen?
Dringende afspraken kunnen nog steeds doorgaan, niet dringende gaan voorlopig niet door. Je notariskantoor zal contact met je opnemen en per geval bekijken hoe je verder geholpen kan worden. Het heeft geen zin om je meteen fysiek te verplaatsen naar een notariskantoor. Overleg eerst met je notaris.

2. Is het kantoor van mijn notaris nog open?
De notariskantoren blijven open maar proberen de fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken. Je kan altijd bellen of mailen naar je notariskantoor om te vragen wat je precies te doen staat.

3. Hoe weet ik of mijn dossier als dringend beschouwd wordt?
Er is geen precieze lijst met alle dringende gevallen. Je notaris zal dit dossier per dossier afwegen, rekening houdend met de concrete elementen van je dossier en het eventueel verstrijken van bindende termijnen of het risico op verlies van reeds gemaakte kosten. We vragen je even af te wachten tot je notaris je contacteert om concreet af te spreken.

4. Ik zou begin april bij mijn notariskantoor een verkoopovereenkomst (een ‘compromis’) ondertekenen. Gaat dit door?
Het is niet langer mogelijk om de verkoopovereenkomsten (de ‘compromissen’) te ondertekenen op het notariskantoor en dit tot 5 april. De ondertekening van deze overeenkomsten kan wél nog gebeuren door het uitwisselen van documenten per briefwisseling. Neem contact op met je notariskantoor om na te gaan hoe je de verkoopovereenkomst best ondertekent en wat voor jou een oplossing kan zijn.

5. Als de ondertekening van mijn koopakte wordt uitgesteld, kan ik dan nog steeds genieten van dezelfde voorwaarden voor mijn lening?
In overleg met hun koepelorganisatie Febelfin hebben de kredietinstellingen in het kader van het coronavirus een verlenging van de kredietvoorwaarden met twee maanden toegestaan. Deze twee maanden komen dus bovenop de startperiode. Wij raden je aan contact op te nemen met je dossierbeheerder bij je bank om ervoor te zorgen dat dit voor jou van toepassing is.

6. Als ik toch naar mijn notariskantoor moet gaan om een dringende akte te ondertekenen, welke maatregelen worden dan genomen?
Op dit ogenblik werken veel medewerkers van het kantoor van thuis uit. Binnen het kantoor worden de regels inzake sociale afstand sowieso gerespecteerd. Blijf daar dus zeker op een afstand van 1,5 meter van andere personen.
Als een ander notariskantoor bij je dossier betrokken is, zullen notarissen zoveel mogelijk gebruik maken van hun videoconferentie-systeem. Zo vermijden ze dat er te veel personen samen in dezelfde kamer zitten. De Federatie van het Notariaat (Fednot) neemt bijkomende maatregelen om de mogelijkheid van videoconferentie voor alle notariskantoren te voorzien.

Bron: Fednot

 

Tot uw dienst

Tot uw dienst

 
 
Administratief medewerker 6 maart 2020

Voltijds

Functieomschrijving:

Notariskantoor “Pact notarissen” in Turnhout zoekt een getalenteerde medewerker om ons team te versterken.

 • Als eerste aanspreekpunt ben je op de hoogte van alle lopende dossiers. Je verzorgt de dagelijkse werking en organisatie in het kantoor en je beheert de agenda.
 • Je vervult alle administratieve taken en verzorgt het onthaal van de cliënten.

Werkomgeving:

Je komt bij ons terecht in een vernieuwd notariskantoor met 3 notarissen en 19 medewerkers. Een fijne werkomgeving met toffe collega's die een leuke groep vormen.

Wij vragen:

 • Je bent van nature vriendelijk en geduldig. Je werkt punctueel en nauwgezet. Je bent steeds discreet. Administratie en onthaal zijn jouw ding, waar je voldoening in kan vinden.
 • Stressbestendigheid en werken als teamplayer zijn een must. Ervaring in het notariaat is een pluspunt.
 • Je wenst je op lange termijn te engageren.

Wij bieden:

 • Een veelzijdige functie met het oog op een duurzame samenwerking
 • Indien gewenst, mogelijkheid tot bijscholing via diverse cursussen en opleidingen
 • Correcte verloning overeenkomstig opleiding, ervaring en competenties
 • Extralegale voordelen eigen aan het notariaat (hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, etc…)

CV en motivatiebrief bij voorkeur per e-mail naar annemie@pactnotarissen.be

GDPR: Indien u hier solliciteert zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank  voor een periode van 3 jaar na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend e-mailadres info@pactnotarissen.be

 Afdrukken
Notarieel medewerker - vastgoed 6 maart 2020

Voltijds

Functieomschrijving:

Notariskantoor “Pact notarissen” in Turnhout zoekt een getalenteerde medewerker om ons team te versterken, voor de behandeling van onze vastgoeddossiers, waaronder verkoop- en kredietdossiers.

 • Je vervult alle administratieve taken en behandelt een dossier van A tot Z.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de cliënt.

Werkomgeving:

Je komt bij ons terecht in een vernieuwd notariskantoor met 3 notarissen en 19 medewerkers. Een fijne werkomgeving met toffe collega's die een leuke groep vormen.

Wij vragen:

 • Je bent van nature vriendelijk, geduldig en stressbestendig. Je werkt punctueel en nauwgezet. Je bent steeds discreet. Dossierbeheer is jouw ding, waar je voldoening in kan vinden. Werken als teamplayer vind je belangrijk.
 • Diploma rechtspraktijk/rechten en/of ervaring in het notariaat is een pluspunt, alsook kennis van SDP Acta Libra.
 • Je wenst je op lange termijn te engageren.

Wij bieden:

 • Een veelzijdige functie met het oog op een duurzame samenwerking
 • Indien gewenst, mogelijkheid tot bijscholing via diverse cursussen en opleidingen
 • Correcte verloning overeenkomstig opleiding, ervaring en competenties
 • Extralegale voordelen eigen aan het notariaat (hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, etc…)

Interesse:

CV en motivatiebrief bij voorkeur per e-mail naar annemie@pactnotarissen.be

GDPR: Indien u hier solliciteert zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank  voor een periode van 3 jaar na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend e-mailadres info@pactnotarissen.be

 Afdrukken

Administratief medewerker

6 maart 2020

Voltijds

Functieomschrijving:

Notariskantoor “Pact notarissen” in Turnhout zoekt een getalenteerde medewerker om ons team te versterken.

 • Als eerste aanspreekpunt ben je op de hoogte van alle lopende dossiers. Je verzorgt de dagelijkse werking en organisatie in het kantoor en je beheert de agenda.
 • Je vervult alle administratieve taken en verzorgt het onthaal van de cliënten.

Werkomgeving:

Je komt bij ons terecht in een vernieuwd notariskantoor met 3 notarissen en 19 medewerkers. Een fijne werkomgeving met toffe collega's die een leuke groep vormen.

Wij vragen:

 • Je bent van nature vriendelijk en geduldig. Je werkt punctueel en nauwgezet. Je bent steeds discreet. Administratie en onthaal zijn jouw ding, waar je voldoening in kan vinden.
 • Stressbestendigheid en werken als teamplayer zijn een must. Ervaring in het notariaat is een pluspunt.
 • Je wenst je op lange termijn te engageren.

Wij bieden:

 • Een veelzijdige functie met het oog op een duurzame samenwerking
 • Indien gewenst, mogelijkheid tot bijscholing via diverse cursussen en opleidingen
 • Correcte verloning overeenkomstig opleiding, ervaring en competenties
 • Extralegale voordelen eigen aan het notariaat (hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, etc…)

CV en motivatiebrief bij voorkeur per e-mail naar annemie@pactnotarissen.be

GDPR: Indien u hier solliciteert zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank  voor een periode van 3 jaar na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend e-mailadres info@pactnotarissen.be

 Afdrukken

Notarieel medewerker - vastgoed

6 maart 2020

Voltijds

Functieomschrijving:

Notariskantoor “Pact notarissen” in Turnhout zoekt een getalenteerde medewerker om ons team te versterken, voor de behandeling van onze vastgoeddossiers, waaronder verkoop- en kredietdossiers.

 • Je vervult alle administratieve taken en behandelt een dossier van A tot Z.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de cliënt.

Werkomgeving:

Je komt bij ons terecht in een vernieuwd notariskantoor met 3 notarissen en 19 medewerkers. Een fijne werkomgeving met toffe collega's die een leuke groep vormen.

Wij vragen:

 • Je bent van nature vriendelijk, geduldig en stressbestendig. Je werkt punctueel en nauwgezet. Je bent steeds discreet. Dossierbeheer is jouw ding, waar je voldoening in kan vinden. Werken als teamplayer vind je belangrijk.
 • Diploma rechtspraktijk/rechten en/of ervaring in het notariaat is een pluspunt, alsook kennis van SDP Acta Libra.
 • Je wenst je op lange termijn te engageren.

Wij bieden:

 • Een veelzijdige functie met het oog op een duurzame samenwerking
 • Indien gewenst, mogelijkheid tot bijscholing via diverse cursussen en opleidingen
 • Correcte verloning overeenkomstig opleiding, ervaring en competenties
 • Extralegale voordelen eigen aan het notariaat (hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, etc…)

Interesse:

CV en motivatiebrief bij voorkeur per e-mail naar annemie@pactnotarissen.be

GDPR: Indien u hier solliciteert zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank  voor een periode van 3 jaar na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend e-mailadres info@pactnotarissen.be

 Afdrukken
 

Immo

Openbare verkoop

Huis
Sint Pieterstraat 40
2300 Turnhout

Online verkoop € 180.000

Huis
Bresserdijk 1
2400 Mol

Uit de hand verkoop € 230.000

Huis
Verbindingstraat 3
2300 Turnhout

 
 
 

Notaris TV

Al onze video's vindt u hier

Wat is het nut van een huwelijkscontract?

Wat is het nut van een huwelijkscontract?

     
 

Thema's

De notaris

Wat kan de notaris voor je doen?

Alles over de notaris

Huwen en samenwonen

Je leven delen met je partner?

Alles over huwen en samenwonen

Echtscheiden

Je relatie stopzetten?

Alles over echtscheiden

Erven en schenken

Je erfenis regelen?

Alles over erven en schenken

Ondernemen

Je eigen zaak beginnen?

Alles over ondernemen

Kopen, huren en lenen

Op zoek naar je droomwoning?

Alles over kopen, huren en lenen

Conflicten oplossen

Wat als niet iedereen overeenkomt?

Alles over conflicten oplossen

 
 

pact notarissen

Antoine Coppenslaan 12/2
2300 Turnhout
Tel. (014) 47.11.80
Fax. (014) 43.62.99

BV
BTW BE 0732923882
RPR Antwerpen afdeling Turnhout
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 09:30 >  12:30   13:30 > 17:00  
D 09:30 >  12:30   13:30 > 17:00  
W 09:30 >  12:30   13:30 > 17:00  
D 09:30 >  12:30   13:30 > 17:00  
V 09:30 >  12:30   13:30 > 16:00  
Z gesloten  
Historiek Route & Parking

Routebeschrijving

Wanneer je van de E34 komt : neemt afrit 23. Neem de ring rond Turnhout  (links richting Merksplas). Op het einde van de ring rechtsaf de brug over. Daarna de eerste straat links: Antoine Coppenslaan 12/2, en vrijwel in het begin van de straat rechts, en rechts van het postkantoor.

Opgelet de GPS geeft soms een foutmelding. Gebruik dan 'Guldensporenlei 88' en neem dan het kleine straatje. Dat is de Antoine Coppenslaan en het kantoor is vrijwel in het begin van de straat rechts, en rechts van het postkantoor.

Parking

Er is parking aan het kantoor.

Historiek

Graag informeren we u dat de kantoren van notarissen Anne-Mie Szabó en Van Haeren & Van Durme vanaf 2/09/2019 de krachten hebben gebundeld.

Zo bouwen we aan de toekomst!  Onze nieuwe naam en adres zijn vanaf nu:

Pact notarissen

Antoine Coppenslaan 12/2

2300 Turnhout

De telefoonnummers blijven dezelfde.

Uw eventuele vragen beantwoorden wij graag.

 

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@notaris.be .